Vážení přátelé,

vítáme vás na stránkách Kooperativní lymfomové skupiny (Czech Lymphoma Study Group – CLSG). Jedná se o sdružení lékařů a dalších pracovníků zabývajících se diagnostikou, léčbou a výzkumem v oblasti maligních lymfomů. Sdružení zároveň pracuje jako lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Spolupráce, na níž se všichni podílíme, přinesla již řadu výsledků jak v oblasti výzkumné tak v oblasti zavádění nových metod do diagnostiky a léčby.

Na těchto stránkách najdete informace o CLSG, jejích aktivitách, odborná veřejnost informace o studiích, nemocní nebo jejich rodiny a přátelé informace o lymfomech a užitečné odkazy.

Doufáme, že vám tyto stránky poslouží při hledání odpovědí na vaše otázky a budeme vděčni za vaše dotazy, připomínky a informace.

Stanovy sdružení Přihláška ke členství

Činnost KLS je podporována firmou Roche, s.r.o.